Projekti /Citi

Robežkontroles punkta „Vientuļi”, Vecumu pagastā, Viļakas novadā (kadastra apzīmējums 3892 008 0035; 3892 008 0034; 3892 008 0021; 3892 008 0011)

2013
Pasūtītājs - SIA "NAMS"
Iekšējo un ārējo elektroapgādes tīklu tehniskā projekta izstrāde. 

* fotogrāfijas avots www.arcers.lv
Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts