Projekti /Citi

Inženiertehnisko tīklu un transporta infrastruktūras perspektīvo attīstības shēmu izstrāde gruntsgabalam Kokneses prospektā 1a, Rīgā

2014
Pasūtītājs - SIA "BRD projekts"
Inženiertehnisko tīklu un transporta infrastruktūras būvprojekta izstrāde izstrāde. Projekta iekšējo elektroapgādes tīklu un iekšējo vājstrāvu sistēmu tīklu sadaļu izstrāde.
Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts