Projekti

Daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas jaunbūve Kuldīgas ielā 9, Jūrmalā

2005
* fortogrāfijas avots www.google.com/maps
Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts