Projekti

110/20/6 kV apakšstacijas Nr. 79 "Lode" 6 kV un 20 kV sadales rekonstrukcija

2012
Pasūtītājs - AS "Sadales tīkls" Ziemeļu reģions


2013. gadā 2. vieta Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācijas rīkotajā konkursā "Par gada labāko darbu Latvijas elektrobūvniecībā, objektu elektroapgādes un elektroiekārtu projektēšanā un ražošanā 2012 " Nominācijā "Rekonstrukciju un restaurāciju objekti " .
Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts