Projekti

Ēkas lit.001 pārbūve un dzīvojamās ēkas jaunbūve
Strēlnieku ielā 5, Rīga

2017
Pasūtītājs - SIA "R.EVOLUTION"
Elektroapgādes vājstrāvu sadaļas projekta izstrāde un autoruzraudzība.
Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts