Projekti

Tvaika ielas pārbūve no Ganību dambja līdz jaunajam satiksmes pārvadam

2016
Pasūtītājs - AS "Ceļuprojekts"
Elektroapgādes ārējie tīkli - sadaļa ELT. luksoforu un ielu apgaismojuma 0,4 kV elektroapgādes būvprojekta izstrāde,
Esošo AS “Sadales tīkls” kabeļu iznešanas no būvniecības zonas un aizsardzības būvprojekta izstrāde, Ielu apgaismojuma pārvietošanas un rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde.
Elektroniskie sakaru tīkli – sadaļa EST Esošo vājstrāvu tīklu iznešanas no būvniecības zonas, kā arī ārējo vājstrāvas tīklu kabeļu kanalizācijas izbūves būvprojekta izstrāde.
Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts