Projekti

Dzīvojamo un sabiedrisko ēku komplekss Rīgā, Ulbrokas ielā b/n (3. kārta)

2016
Pasūtītājs - SIA “AFI Investments”
Arhitektūra - SIA "ARHIS ARHITEKTI"
Būvprojekta elektronisko sakaru tīklu sadaļa objektam izstrādāta saskaņā ar pārējo inženiertīklu komunikāciju izstrādātāju savstarpējiem uzdevumiem.
Būvprojekts "DZĪVOJAMO UN SABIEDRISKO ĒKU KOMPLEKSS - 3. KĀRTA, ULBROKAS IELĀ b/n, RĪGĀ'' izstrādāts uz SIA "TEILORS" izstrādātā inženiertopogrāfiskā plāna.
Kopējaisprojektējamās telekomunikāciju kabeļu kanalizācijas trases garums ~ 260m.
Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts