Projekti

Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra renovācija Ādažu novadā, Gaujas ielā 13/15

2010
Pasūtītājs - PSIA "Ādažu slimnīca"
0,4kV iekšējo elektroapgādes tīklu projektēšana.

*Fotogrāfijas avots www.adazuslimnica.lv
Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts