Projekti

110/20/6kV apakšstacijas Nr.70 "Valmiera" 20kV sadales rekonstrukcija Valmierā, Raunas ielā 4

2009
Pasūtītājs - A/S "Sadales tīkls" Ziemeļu reģions

1. Rekonstruēts esošais 0,4kV elektroapgādes tīkls Raunas ielā, uzstādot 20/0,4kV KTA, noguldot 185m 20kV kabeļu un 440m 0,4kV kabeļu;
2. Izbūvēta jauna 20kV sadales ēka ar trijām sekcijām;
3. Uzstādīti trīs dzēsspoles komplekti;
4. Rekonstruēti transformatoru TNr1, TNr2 un TNr3 6kV un 20kV transformatora kopņu tilti;
5. Pie tīklu pārslēgšanas noguldīti 4420m 20kV kabeļu.


2011. gadā Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācijas rīkotajā konkursā "Par gada labāko darbu Latvijas elektrobūvniecībā, objektu elektroapgādes un elektroiekārtu projektēšanā un ražošanā 2010 ", nominācijā "Rekonstrukciju un restaurāciju objekti" par projekta izstrādi iegūta 2. vieta.

 

Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts