Projekti

A/st. Nr. 115 "Purvciems" KS-1-10 sekciju nomaiņa Rīgā, Dzelzavas ielā

2010
Pasūtītājs - A/S "Sadales tīkls" Rīgas pilsētas reģions

1. Noguldīti 3340m 10kV kabeļu izvadi;
2. Rekonstruēta 1 sekcija, uzstādot 12 10kV slēgiekārtas;
3. Rekonstruēts viens 10kV transformatoru saites kopņu tilts;
4. Rekonstruēts sadales ēkas pašpatēriņš, apgaismojums un ventilācijas sistēma.


2011. gadā Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācijas rīkotajā konkursā "Par gada labāko darbu Latvijas elektrobūvniecībā, objektu elektroapgādes un elektroiekārtu projektēšanā un ražošanā 2010 ", nominācijā "Rekonstrukciju un restaurāciju objekti" par projekta izstrādi iegūta 3. vieta.

Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts