Projekti

Maizes ražotnes 20kV elektroapgāde Ogrē, Druvas ielā 2, 1. kārta

2007
Pasūtītājs - SIA "Fazer maiznīca"

20 kV kabeļa līnijas 690 m, 20 kV kabeļa balsts 1 gb., esošās TP-2036 rekonstrukcija, jauns kompaktais 20 kV sadales punkts, 20/0,4 kV kompaktā transformatoru apakšstacija ar 2x1000 kVA transformatoriem, 0,4 kV kabeļu līnijas 85 m.


2008. gadā Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācijas rīkotajā konkursā "Par gada labāko darbu Latvijas energobūvniecībā, projektēšanā un ražošanā 2007", nominācijā "Rekonstrukciju un restaurāciju objekti" par projekta izstrādi iegūta 2. vieta.

Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts