Projekti

123. transformatoru apakšstacijas un fīderpunkta FP-44 rekonstrukcija Rīgā

2002
Pasūtītājs - VAS "Latvenergo" filiāle "Rīgas Elektrotīkls"
Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts