Projekti /Medicīnas iestādes

SIA "Stereotaktiskās radioķirurģijas centrs "Sigulda""
Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads

2014
Pasūtītājs - SIA "Stereotaktiskās radioķirurģijas centrs "Sigulda""
Arhitektūra - SIA "Nams"
Iekšējie 0,4kV elektroapgādes tīkli (EL).
Ārējie 0,4kV elektroapgādes tīkli (ELT).
Projektēšanas laiks no 10.2014. līdz 12.2014.
Ēkas platība 383m2.
Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts