Projekti /Valsts iestāžu ēkas

Ēkas pārplānošana un piebūves izveide Jēkaba ielā 6/8, Rīgā.

2013
Pasūtītājs - SIA "PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS"
Projekta iekšējo un ārējo elektroapgādes tīklu, iekšējo vājstrāvu sistēmu tīklu un ārējo vājstrāvu  tīklu  sadaļu izstrāde. 
Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts