Projekti

Daudzfunkcionālajam kompleksam Z-TOWERS, Daugavgrīvas ielā 9 un 9a, Rīgā

2013
Pasūtītājs - SIA "O3FM inženieru birojs"
Iekšējo elektroapgādes tīklu tehniskā projekta izstrāde.
Platība-78 000 m2
Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts