Projekti /Tīklu rekonstrukcijas

Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināliem būvniecība

2013
Pasūtītājs - AS "Ceļuprojekts"
Iekšējo un ārējo elektroapgādes tīklu tehniskā projekta izstrāde. 
Kopējais kabeļu garums - 22km.
Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts