Projekti /Tīklu rekonstrukcijas

0.23kV tīkla likvidēšana un 10/0.4kV tīkla rekonstrukcija ar komercuzskaišu sakārtošanu Rīgā, Mēness ielas rajonā

2013
Pasūtītājs - AS "Sadales tīkls"
Iekšējo un ārējo elektroapgādes tīklu tehniskā projekta izstrāde. 
Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts