Projekti /Tīklu rekonstrukcijas

SIA "Baltic Container Terminal"
Kundziņsalas 1, LV-1822, Latvija

2016
Pasūtītājs - SIA „BALTIC CONTAINER TERMINAL”
0.4kV elektroapgādes rekonstrukcija Kundziņsalā, Rīgā
Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts