Projekti /Viesnīcas un viesu nami

Ēkas rekonstrukcija un jaunbūve viesnīcas funkcijām Vaļņu ielā 47, Rīgā

2013
Pasūtītājs - SIA "2727"
Ēkas iekšējo elektroapgādes un vājstrāvas tīklu tehniskaā projekta izstrāde, t.sk., maģistrālais el.tīkls līdz ēkas grupu sadalnēm, iekšējais el.spēka un apgaismes tīkls, zibensaizsardzības sistēma un zemēšana.
Nākamais projekts
Iepriekšējais projekts