Projekti /Viesnīcas un viesu nami

Ēkas rekonstrukcija un jaunbūve viesnīcas funkcijām Vaļņu ielā 47, Rīgā

2013
Pasūtītājs - SIA "2727"
Ēkas iekšējo elektroapgādes un vājstrāvas tīklu tehniskaā projekta izstrāde, t.sk., maģistrālais el.tīkls līdz ēkas grupu sadalnēm, iekšējais el.spēka un apgaismes tīkls, zibensaizsardzības sistēma un zemēšana.
Nākamais projekts