Проекты

Ellipse
Balasta Dambis 1k-2

2019
Клиент - SIA "CosmoConsult LV"
Aрхитектура - SIA "ARHIS arhitekti"
Būvprojekts izstrādes stadijā.
Esošo ēku demontāža un biroju ēkas jaunbūve Balasta dambī 1 k-2, Rīgā.

Ēkas iekšējo elektroapgādes tīklu būvprojekta izstrāde. Maģistrālais el. tīkls līdz ēku grupu sadalnēm. Iekšējais el. spēka un apgaismes tīkls. Iekšējo elektronisko sakaru sistēmu būvprojekta izstrāde. Iekšējais telekomunikāciju tīkls. Apsardzes signalizācijas sistēma. Videonovērošanas sistēma.
Ārējo elektroapgādes tīklu būvprojekta izstrāde: Esošo 10/0,4 kV kabeļu pārvietošana, demontāža un aizsardzība. Esošā ielu apgaismes tīkla rekonstrukcija.
10/0,4 kV transformatoru apakšstacija.Teritorijas el. apgaismes tīkls.
Следующий проект
Предыдущий проект